Newyddion

Cartref >  Newyddion

Deall y gwahanol fathau o magnetau a'u defnydd

Amser: Ebr 28, 2024Ymweliadau: 1

Am ganrifoedd, magnetau wedi cael eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Maen nhw'n ffynhonnell o ddiddordeb; o cwmpawdau i beiriannau MRI. Gall deall y nifer o ddosbarthiadau o fagnetau a sut maent yn cael eu cyflogi helpu i oleuo eu defnydd eang mewn technoleg heddiw a byw bob dydd.

1. Cyflwyniad i Magnetau

Magnetau yn ddeunyddiau sy'n creu maes magnetig sy'n denu sylweddau magnetig eraill. Gellir eu dosbarthu i wahanol fathau yn ôl eu cyfansoddiad a'u priodweddau magnetig.

2. magnetau parhaol

Mae magnetau parhaol yn cael eu gwneud o ddeunyddiau fel haearn, nicel, neu cobalt sy'n cadw eu magnetedd unwaith y byddant wedi cael eu magneteiddio. Mae moduron, siaradwyr a drysau oergell trydan i gyd yn defnyddio magnetau parhaol.

3. Electromagnetau

Yn wahanol parhaolMagnetau, mae angen cerrynt trydan ar electromagnetau iddynt gynhyrchu maes magnetig. Mae hyn yn bennaf yn cynnwys gwifren coil wedi'i lapio o amgylch craidd haearn ymhlith deunyddiau eraill yn dibynnu ar yr hyn y bydd yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer. Mae lociau trydan, peiriannau MRI a chraeniau i gyd yn gofyn am electromagnetau er mwyn gweithio'n iawn

4. Magnetau Dros Dro

Mae magnetau dros dro yn cael eu magnetized pan fyddant yn destun maes magnetig ond yn colli eu magnetedd unwaith y tynnir oddi ar y dylanwad hwn; Mae enghreifftiau'n cynnwys haearn meddal a dur ac ati, a ddefnyddir yn aml fel cymwysiadau magnet dros dro fel pennau dyfeisiau storio (tâp) a synwyryddion magnetig ymhlith eraill.

5.Types Of Magnetau Yn ôl Siâp

Mae yna lawer o siapiau fel bar, pedol neu magnetau siâp disg lle mae gan bob siâp briodweddau unigryw sy'n ddefnyddiol mewn gwahanol sefyllfaoedd; e.e., mae caeau cryf ceffylau yn eu gwneud yn wych ar gyfer compasses.

6.Applications Of Magnetau

Yn Motors A Generaduron – Mae'r cynnig cylchdroi a gynhyrchir gan ynni trydan yn cael ei drawsnewid yn bŵer mecanyddol trwy'r ddyfais hon o'r enw modur tra bod generadur yn groes i'r hyn y mae modur yn ei wneud h.y., trosi ynni mecanyddol yn bŵer trydanol neu Peiriannau delweddu cyseiniant magnetig (MRI) – Mae'n defnyddio meysydd magnetig pwerus, tonnau radio a chyfrifiadur i greu delweddau manwl o du mewn eich corff ymhlith eraill na ellir eu rhestru oherwydd eu nifer fawr.

7.Future Datblygiadau mewn Technoleg Magnet

Mae datblygiadau parhaus mewn technoleg magnet wedi arwain at wahanol ddatblygiadau arloesol ar draws gwahanol feysydd; Er enghraifft, gwyddoniaeth deunyddiau yn ogystal â phrosesau gweithgynhyrchu a allai arwain at gynhyrchu magnetau cryfach yn fwy effeithlon ardaloedd sy'n berthnasol i gynhyrchu ynni adnewyddadwy fel tyrbinau gwynt neu gyfrifiadura cwantwm.

I grynhoi, ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd magnetau yn y gymdeithas heddiw o ystyried eu defnydd niferus yn amrywio o foduron trydan yr holl ffordd i fyny delweddu meddygol. Dylai'r testun hwn eich helpu i ddeall gwahanol ddosbarthiadau a chymwysiadau amdanynt felly y tro nesaf y byddwch chi'n gweld un yn teimlo'n rhydd i edrych yn agosach.

PREV :Archwilio magnetau: Deall eu hamrywiaeth a'u priodweddau

NESAF:Tueddiadau yn y Dyfodol mewn Technoleg Magnetig: Creadigrwydd a Photensial

Gadewch neges

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni

Cysylltu â ni
CEFNOGAETH GAN

Hawlfraint 2024 © Shenzhen AIM Magnet Electric Co, Ltd   -Polisi preifatrwydd

emailgoToTop
×

Ymchwiliad Ar-lein