Newyddion

Cartref >  Newyddion

Archwilio magnetau: Deall eu hamrywiaeth a'u priodweddau

Amser: Ebr 28, 2024Ymweliadau: 1

Mae magnetau o'n cwmpas i gyd, ac fe'u defnyddir mewn llawer o wahanol gymwysiadau a thechnolegau. Mae'r erthygl hon yn canolbwyntio ar hanfodion magnetau, gan gynnwys y gwahanol fathau a'r hyn y maent yn ei wneud.

Cysyniad magnet

Mae magnet yn wrthrych sy'n cynhyrchu maes magnetig ac yn denu magnetau eraill. Mae dwy brif ffordd i'w dosbarthu: yn ôl eu cyfansoddiad neu pa mor hawdd y gellir ei droi'n fagnet (ei briodweddau magnetig). Mae gan unrhyw ddeunydd magnetau bach y tu mewn iddo sy'n dod o electronau ei atomau yn troelli o gwmpas; Weithiau mae'r rhain yn alinio eu hunain â'i gilydd gymaint fel bod rhai deunyddiau'n edrych fel un fagnet mawr yn hytrach na llawer o rai bach!

magnetau parhaol

ParhaolMagnetauCadwch eich magnetedd am amser hir. Maen nhw wedi'u gwneud o haearn, nicel neu cobalt – neu gyfuniadau o'r metelau hyn fel aloion. Mae'n debyg eich bod wedi gweld magnetau parhaol mewn siaradwyr a moduron, ond gellir eu canfod mewn mannau eraill hefyd, fel drysau oergell sy'n glynu ar gau oherwydd bod stribed magnetig ar yr ymyl y tu mewn. Mae siaradwr yn gweithio drwy wneud llif cerrynt trydan trwy wifrau wedi eu clwyfo o'i gwmpas; Mae hyn yn creu meysydd magnetig sy'n rhyngweithio â'r rhai a grëwyd gan ran arall o'r enw The Voice Coil – pan fydd y ddwy set yma yn denu neu'n gwrthyrru tonnau sain eraill yn cael eu cynhyrchu! Mae modur yn defnyddio magnetau parhaol ac electromagnetau i greu grym cylchdro sy'n gwneud i bethau droi rownd.

Electromagnet

Mae electromagnet ond yn gweithio pan fydd trydan yn mynd drwyddo. Po fwyaf o droeon o wifren sydd gennych rownd eich electromagnet, y cryfaf fydd ei dynnu – ond os bydd gormod o lif cyfredol drwyddo yna ni fydd unrhyw weddill o gwbl! Defnyddir electromagnetau mewn llawer o bethau trydanol fel moduron a generaduron oherwydd gallant newid ymlaen neu i ffwrdd yn gyflym iawn yn dibynnu ar yr hyn rydych chi am iddyn nhw ei wneud. Er enghraifft: mewn modur trydan, mae'r rotor yn troelli oherwydd ei fod wedi'i amgylchynu gan coiliau sy'n dod yn magnetig pan fydd yn egnïol; Tra mewn generadur y broses hon yn cael ei wrthdroi gan arwain at lefelau ynni sy'n codi.

Magnet dros dro

Mae magnet dros dro yn ddeunydd sy'n dod yn magnetig ym mhresenoldeb magnet arall, ond yn colli ei magnetedd pan gaiff ei dynnu o'r cae. Rhai enghreifftiau yw haearn meddal a dur; Defnyddir y deunyddiau hyn ym mhennau a synwyryddion dyfeisiau storio magnetig fel tapiau. Mae tapiau yn defnyddio magnetau dros dro i gofnodi a darllen gwybodaeth; Tra synwyryddion canfod newidiadau mewn meysydd magnetig trwy ddefnyddio magnetau dros dro.

Magnetau dosbarthu yn ôl siâp

Mae yna lawer o wahanol siapiau ar gyfer magnetau – mae gan fagnetau gwialen, pedol neu ddisg i gyd eu priodweddau arbennig eu hunain sy'n eu gwneud yn ddefnyddiol ar gyfer gwahanol bethau. Er enghraifft: mae cwmpawdau angen meysydd magnetig cryf felly maent fel arfer yn defnyddio rhai siâp pedol yn hytrach na rhai siâp bar. Mae bariau yn dda ar gyfer addysgu oherwydd eu bod yn syml i'w deall ac yn hawdd eu trin.

Ceisiadau magnet

Defnyddir magnetau mewn llawer o wahanol bethau ar draws llawer o wahanol feysydd hefyd! Gallant drosi ynni trydanol yn fecanyddol (moduron) neu i'r gwrthwyneb (generaduron). Wrth ddelweddu meddygol, mae sganwyr MRI yn defnyddio meysydd magnetig cryf ynghyd â thonnau radio a chyfrifiaduron i greu lluniau manwl y tu mewn i'ch corff – mae fel tynnu lluniau gyda golau anweledig! Mae magnetau hefyd yn dod o hyd i gais eang mewn storio data, technoleg cyfathrebu, diogelu'r amgylchedd ac ati.

Mae datblygiadau arloesol mewn technoleg magnet yn barhaus ac mae hyn wedi esgor ar amrywiaeth o arloesiadau ar draws gwahanol feysydd; Er enghraifft, gallai cynnydd a wnaed mewn gwyddoniaeth faterol yn ogystal â dulliau gweithgynhyrchu weld magnetau cryfach yn cael eu cynhyrchu y gellir eu defnyddio wrth gynhyrchu ynni adnewyddadwy fel tyrbinau gwynt neu gyfrifiadura cwantwm ymhlith eraill. Ar ben hynny, oherwydd hyrwyddo AI a nanodechnoleg mae disgwyliadau uchel y bydd hyd yn oed mwy o gymwysiadau rhyngddisgyblaethol yn cael eu gwireddu trwy dechnoleg magnet megis systemau ardoll magnetig deallus neu ddeunyddiau nanomagnetig.

Ni all geiriau ddisgrifio pa mor bwysig yw magnetau yn ein cymdeithas heddiw; Fe'u defnyddir o moduron trydan hyd at beiriannau delweddu meddygol. Nod yr erthygl hon yw eich gwneud chi'n wybodus am wahanol fathau neu gategorïau o fagnetau ynghyd â'u defnyddiau fel bod y tro nesaf pan ddaw ar draws un, cymerwch eich amser a'i archwilio'n agos. Rydym yn gobeithio datblygu a darganfod ymhellach ym maes technolegau magnetig wrth symud ymlaen.

PREV :Rhywbeth y dylech ei wybod am magnet camera

NESAF:Deall y gwahanol fathau o magnetau a'u defnydd

Gadewch neges

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni

Cysylltu â ni
CEFNOGAETH GAN

Hawlfraint 2024 © Shenzhen AIM Magnet Electric Co, Ltd   -Polisi preifatrwydd

emailgoToTop
×

Ymchwiliad Ar-lein