Vesti

Kuжi >  Vesti

Šta je Gaussmeter i kako funkcioniše

Vreme: Nov 21, 2023Hitovi: 1

Kao profesionalni proizvođač magneta, jedan od najnezamenljivijih alata za nas je Gauss metar, jer svaki put kada završimo proizvodnju, moramo da testiramo Gauss ili magnetni fluks nekih magneta kako bismo osigurali da kupci dobiju magnete. Najumniji kvalitet, ali da li ste zaista razumeliGainstrument za merenje ussmetra? Na ovom blogu ćete saznati nešto znanja o Gaussmeteur mernih instrumenata i radnog principa Gaussmetar mernih instrumenata.

1

Prvo da shvatimo šta je gaussmetar merni instrument

Današnji gausijski magnetometri nazivaju se Gaussmeters, a gausmetreti se često koriste za merenje pravca i jačine relativno malih magnetnih polja. Ali u poređenju sa magnetima sa većim magnetnim poljima, biće potreban Teslin merač. Gaussmetar se sastoji od gaus sonde/senzora, merača i kabla koji povezuje njih dvojicu.

Napomena: Gaussian sonde/senzori su generalno krhki i na njih treba obratiti pažnju prilikom njihovog korišćenja.

2

Fun Fact: Radni princip gausmetra zasnovan je na Hall efektu koji je otkrio Edwin Hall 1879.

Prva osoba koja je imala magnetna polja resursa bio je Karl Fridrih Gaus, mnogi ga takođe smatraju jednim od najvećih matematičara i takođe je razvio prvi uređaj koji bi mogao da se koristi za merenje pravca i jačine bilo kog magnetnog polja, a to je magnetometar. Razvijen je i sistem jedinica za merenje magnetizma, a u njegovu čast, savremena jedinica magnetne indukcije ili gustine fluksa u metričkim (CGS) sistemom zove se GAUSS. SI jedinica za merenje magnetnog fluksa je TESLA (nazvana po Nikoli Tesli, ocu elektriciteta)! I 1 TESLA = 10000 GAUSS.

Kako funkcioniše gausmetar? Kakav je efekat Hola?

Magnetna polja utiču na trenutni protok jer su elektricitet i magnetizam povezani. Kada električna struja prođe kroz provodnik pod pravim uglovima ka magnetnom polju, sila magnetnog polja gura elektrone na jednu stranu provodnika. Neuravnotežena koncentracija elektrona proizvodi merljiv napon koji je direktno proporcionalan jačini magnetnog polja i struje, ali je inverzno proporcionalan gustini punjenja i debljini provodnika. Ovaj efekat se zove Hall efekat.

Matematička formula je V = IB/nd, gde je "V" napon proizveden, "B" predstavlja snagu magnetnog polja, "I" je struja, "n" je gustina punjenja, "d" je debljina provodnika i "e" predstavlja jedan naboj elektrona.

3

Kako funkcioniše gausmetar?

Najvažniji deo gausmetra je sonda Hala, koja je obično ravna i samim tim najpogodnija za merenje poprečnih magnetnih polja. Ali morate da obratite pažnju kada ga koristite, jer se njegov ravan oblik lako lomi, tako da morate biti oprezni kada ga koristite. Postoje i sonde koje su aksijalne ili cilindrične i koriste se za merenje polja koja su paralelna sa sondom, kao što su ona unutar solenoida (cilindrični namotaji koji postaju magnetni kada struja teče kroz njih).

Oba tipa se mogu koristiti za opšta merenja magnetnog polja, ali planarne ili poprečne sonde su od suštinskog značaja za merenje magnetnih polja u otvorenim prostorima, uključujući male praznine u magnetima ili unutar njega, ili za jednostavne magnete ili feromagnetne objekte. Sonde su krhke, naročito kada se koriste za merenje malih magnetnih polja, a ojačane su mesingom kako bi se zaštitile od surovih sredina.

Taksimetar koristi sondu za slanje probne struje preko provodnika, koji proizvodi napon zbog efekta Hale, koji merač zatim beleži. Budući da napon fluktuira i retko je statičan, merači često zamrzavaju očitavanja na navedenim vrednostima i beleže ih zajedno sa otkrivenom najvećom naponskom vrednošću. Neki gausmeti takođe mogu da razlikuju polja AC i DC zato što automatski izračunavaju RMS (Osnovni srednji kvadrat) AC polja.

Možda ćete sada želeti da pitate kako da pravilno i precizno izmerite Gausa magneta?

1. Uključite gaussmetar i držite sondu - ima senzor.

2. Stavite sondu na magnet - ako je sonda Hala, postavite sondu ravnu na magnet.

3. Držite nekoliko sekundi da biste dobili najvišu vrednost koju treba izmeriti.

4

Gorenavedene su najčešće korišćene metode korišćenja gausmetra. Većina magneta dolazi sa unapred izmerenom ocenom, ali istraživači, električari, edukati, dizajneri proizvoda i drugi smatraju da su gausmeteri korisni prilikom razvoja ili rada na projektima.

Kome treba gausmetar? Gde se može koristiti gausmetar?

Gaussmeteri su korisni uređaji za merenje jačine magnetnog polja, a neki čak mogu da izmere polarni pravac. Jednostavan tester napona je zapravo vrsta gausmetra jer može da detektuje magnetno polje izazvano

Električna struja koju generiše polje. Gaussmeters se može koristiti za merenje:

- DC i AC (40~500Hz) magnetna polja

- N/S polaritet DC magneta

- Zaostaci magnetnog polja nakon mahinacije mehaničkih delova

- Snaga magnetnog polja u magnetnim aplikacijama

- Zaostačno magnetno polje generisano stresom nakon obrade materijala od nerđajućeg čelika

- Magnetna sila magnetnih materijala

- Prirodni magnetizam raznih čeličnih materijala

- Magnetna polja iz motora i drugih kućnih aparata

- Snaga magnetnog polja trajnog magneta

- Detekcija magnetnih polja koja cure proizvedena superprovodljivim magnetima

Istovremeno merenje temperature i magnetne snage

Produžena izloženost magnetnim poljima može biti štetna po zdravlje (iako studije to još nisu utvrdile), a ako ste zabrinuti zbog istog, gausmetar takođe može dobro doći za merenje i regulisanje jačine magnetnih polja iz raznih uređaja oko vaše kuće. Gaussmetari se koriste za merenje elektromagnetnog zračenja na mestima gde ljudi žive ili rade i koriste brojeve za poređenje sa bezbednosnim standardnim ograničenjima postavljenim različitim globalnim direktivama ili propisima.

Industrijska upotreba gausmetera uključuje precizno i ponavljajuće merenje magnetne snage povezano sa tehničkom upotrebom trajnih magneta i bilo kakvih feromagnetnih komponenti. Gaussmetersi mogu da izvrše nedestruktivna merenja magnetnog polja na komponentama kao što su DC ili AC motori, zvučnici, magnetna kola ili releji, magnetni prekidači ili kalemi, klasifikacije magneta, pa čak i polja za zarez ili curenje. Takođe se mogu uspešno koristiti da bi se utvrdilo da li statična ili dinamična elektromagnetna polja utiču na rad precizne elektronske opreme gde su instalirana.


PREV :Šta je Neodymium Magnet i kako funkcioniše

SLEDEЖI:Šta želite da znate o budućem tržištu NdFeB magneta ili trajnih magneta

Ostavite poruku

Ukoliko imate neki predlog, kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas
IT SUPPORT BY

Copyright 2024 © Shenzhen AIM Magnet Electric Co., LTD  - Politika privatnosti

emailgoToTop
×

Onlajn istraga