Vesti

Kuжi >  Vesti

Kako je primenjeno magnetno polje samo električno polje sa primenjenom relativnošću?

Vreme: Mar 26, 2024Hitovi: 1

Međusobne odnose električnih polja i magnetna polja su jedna od osnovnih ideja u fizici, a ovaj koncept je usko povezan sa teorijom relativiteta. U ovom članku ću vam objasniti kako je moguće da se magnetno polje može smatrati električnim poljem na koje se primenjuje relativitet.


Električna polja i magnetna polja


Električna polja potiиu od elektriиnog punjenja, ona izvrљe snage i na druge elektriиne punjenje, dok magnetna polja emituju iz pomeranja elektriиnog punjenja, a ova deluju i na druge pokretne punjenje.


Posebna teorija relativiteta


Posebna teorija relativiteta ima dva postulata: da su zakoni fizike nepromenljivi pod Lorentz transformacijama između inercijalnih referentnih okvira (odnosno da su kovarijantni), kao i da je brzina svetlosti u vakuumu konstantna bez obzira na bilo kakvo kretanje ili izvor svetlosti.


Relativitet i elektromagnetizam


Međutim, kada uzmemo u obzir elektromagnetizam u pogledu ovih principa koje primenjuju Ajnštajnove teorije o relativitetu, saznajemo da ovaj proces pokazuje dva odvojena aspekta poznata kao elektromagnetna polja – tačnije električno polje i magnetno polje. Magnetno polje može da se pojavi kao električno polje u drugom okviru u zavisnosti od toga da li su posmatrač ili izvor relativno pokrenuti jedni drugima.


Magnetno polje kao relativističko električno polje


Razmotrimo pozitivno nabijene čestice koje se kreću unutar žice; u okviru reference za takvu žicu postoji električno polje oko takve čestice. Međutim, ako se presvučemo u tačku gledišta koja dolazi iz objekta za trčanje onda neutralni atomi unutar žice počinju da se pomeraju dok se negativno naelektrisane čestice čine gušće spakovane zbog kontrakcije dužine (što je posledica koju donosi posebna relativnost). Shodno tome, postoji električno polje kada se posmatra u odnosu na stacionarni okvir, ali se pojavljuje kao magnetizam unutar njega.


Zakljuиak


Da zaključimo, magnetno polje se može razumeti relativističkim sredstvima kao električna sila. Ova veza koja povezuje elektricitet sa magnetizmom kroz teoriju relativiteta ne samo da ide daleko da nam pomogne da razumemo više o elektromagnetizmu već otkriva i duboku prirodu Ajnštajnove teorije relativiteta u našoj percepciji fizičke stvarnosti.

PREV :Trajni magneti protiv elektromagneta: Poređenje performansi i primena

SLEDEЖI:Kako temperaturni efekat trajnih magneta

Ostavite poruku

Ukoliko imate neki predlog, kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas
IT SUPPORT BY

Copyright 2024 © Shenzhen AIM Magnet Electric Co., LTD  - Politika privatnosti

emailgoToTop
×

Onlajn istraga