Newyddion

Cartref >  Newyddion

Pam mae magnetau mor bwysig yn y diwydiant meddygol? A yw magnetau yn helpu mewn potensial therapiwtig?

Amser: Ionawr 29, 2024Ymweliadau: 1

Mae arwyddocâd magnetau yn y maes meddygol yn glir iawn. Cyfeirir at y rhain yn gyffredin fel magnetau silindrog, sgwâr neu fach, y maent i gyd yn chwarae rhan sylweddol mewn dyfeisiau a thriniaethau meddygol.

Magnetau Silindr: Pŵer Cymesuredd

Yn y diwydiant meddygol, defnyddio magnetau silindrog Mae'n rampant. Yn nodedig, defnyddir magnetau silindrog cryf a hir mewn Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI) i gynhyrchu lluniau cydraniad uchel y tu mewn i gorff dynol sy'n helpu i wneud diagnosis o wahanol anhwylderau. Yn ogystal, defnyddir magnetau silindrog wrth gynhyrchu rhai offer meddygol fel gwneuthurwyr cyflymder a chymhorthion clyw.

Magnetau sgwâr: Cryfder mewn Strwythur

Hefyd, mae gan magnetau sgwâr rolau pwysig a chwaraeir ganddynt yn y diwydiant meddygol. Maent yn helpu i wneud offer meddygol fel peiriannau pelydr-x neu sganwyr uwchsain. Ar ben y rhain, cymhwysir magnetau sgwâr ar systemau cyflenwi cyffuriau magnetig; Mae hwn yn ddull newydd o therapi lle mae cyffuriau'n cael eu dosbarthu gan ddefnyddio magnetau i ardaloedd y mae clefydau'n effeithio arnynt.

Magnetau Bach: Mighty mewn Miniature

Ni ellir tanseilio cais magnet bach o fewn y diwydiant iechyd. Er enghraifft, maent yn dod i chwarae yn ystod triniaethau deintyddol fel y rhai sy'n gysylltiedig â braces ac alinwyr. Mae magnetau bach hefyd yn cyfrannu at gynhyrchu ychydig o offer meddygol minimally ymledol fel endosgopau a robotiaid micro-lawfeddygol.

Potensial therapiwtig magnetau

Mae magnetotherapi yn cael ei ymchwilio'n amlach. Rheoli poen trwy magnetedd, triniaeth ar gyfer iselder trwy fagnetedd a hyd yn oed therapi canser yn rhai meysydd y mae ymchwil hyd yma wedi gallu eu cyrraedd o ran beth arall y gellir ei wneud gyda therapi magnet. Mae arbrofion sy'n dal i fod yn eu camau cynradd yn dangos y gallai fod rhagolygon gwych ar gyfer cymhwyso magneteg mewn meddygaeth.

AIM Magnet: Eich Darparwr Magnet Ymddiried

Mae arweinydd yn y diwydiant magnet, AIM Magnet yn cynhyrchu Silindr, Square a Magnetau Bach sy'n bodloni safonau uchel. Wedi ymrwymo i ragoriaeth ac yn canolbwyntio ar foddhad cwsmeriaid, mae AIM Magnet yn ymroddedig i ddarparu arloesedd magnetig arloesol.

Ni waeth a yw'n magnetau silindr, magnetau sgwâr neu magnetau bach, mae gan bob un ohonynt rywbeth arbennig. O ran ansawdd a dibynadwyedd, gellir dibynnu ar AIM Magnet fel brand. Darganfyddwch y byd o magnetau o AIM Magnet heddiw!

PREV :Gadewch inni ddadansoddi egwyddorion gwyddonol meysydd magnetig yn ddwfn

NESAF:Sut mae'r Byd Tech yn Trosoledd Magnetiaeth ar gyfer Datblygiadau Arloesol

Gadewch neges

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni

Cysylltu â ni
CEFNOGAETH GAN

Hawlfraint 2024 © Shenzhen AIM Magnet Electric Co, Ltd   -Polisi preifatrwydd

emailgoToTop
×

Ymchwiliad Ar-lein