Newyddion

Cartref >  Newyddion

Magnetau mewn Meddygaeth: Cyfrinachau Technoleg MRI a Delweddu Meddygol

Amser: Mawrth 26, 2024Ymweliadau: 1

Mae Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI) yn dechnoleg sy'n newid gemau sydd wedi chwyldroi maes delweddu meddygol. Yn ei hanfod mae magnetau, y mae eu priodoleddau yn cael eu defnyddio i gynhyrchu lluniau manwl o'r corff dynol.


Rôl magnetau yn MRI


Mae magnetau superconducting yn cynhyrchu maes magnetig pwerus o fewn peiriant MRI. Mae'r maes magnetig hwn yn llinellu'r hydrogenau moleciwl dŵr sy'n bresennol yn y corff dynol. Ar ôl rhoi'r protonau hyn i bwls amledd radio, maent yn ennill digon o egni i newid eu ffurfweddiadau a thrwy hynny allyrru signalau 1H NMR wrth iddynt ddychwelyd i'r wladwriaeth gydbwysedd.


Grym MRI


Yn wahanol i dechnegau delweddu eraill fel pelydrau-X, mae technoleg MRI yn galluogi delweddu anfewnwthiol ar gyfer meinweoedd meddal fel cyhyrau, calonnau neu ymennydd. Mae hyn wedi ei gwneud yn offeryn hanfodol wrth ddiagnosio llawer o glefydau gan gynnwys tiwmorau'r ymennydd a dagrau ligament.


Heriau ac Arloesiadau


Pa mor ddefnyddiol bynnag y gall fod, mae gan y dechnoleg hon rai anawsterau hefyd. Ni all rhai cleifion fynd i mewn i MRI oherwydd eu bod yn teimlo'n glawstroffobig tra bod eraill wedi'u hanghymhwyso oherwydd bod ganddynt ddyfeisiau meddygol penodol wedi'u mewnblannu y tu mewn iddynt y gellir eu heffeithio gan feysydd magnetig cryf a gynhyrchir gan magnetau. Fodd bynnag, mae amryw o arloesiadau yn cael eu gwneud i fynd i'r afael â'r heriau hyn; er enghraifft, mae peiriannau MRI agored wedi'u golygu ar gyfer yr unigolion hynny sy'n teimlo'n anghyfforddus y tu mewn i rai caeedig confensiynol.


Casgliad


Magnetau Efallai y bydd yn swnio'n syml ond pan gaiff ei gymhwyso mewn Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI), mae'n chwarae rhan hanfodol yn y dechnoleg gymhleth hon. Mae deall sut mae magnetau yn rhyngweithio â'r corff dynol i lawr i lefel moleciwlaidd wedi agor ffiniau newydd mewn delweddu meddygol. Gyda gwell dealltwriaeth a defnydd o magnetedd, bydd mwy o ddatblygiadau'n cymryd siâp o fewn y llinell hon o feddyginiaeth wrth i amser ddatblygu.

PREV :Pam mae gan siaradwyr magnetau parhaol?

NESAF:Meysydd Magnetig a'r Amgylchedd: Effaith a Rheolaeth Magnetau ar Amgylchoedd

Gadewch neges

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni

Cysylltu â ni
CEFNOGAETH GAN

Hawlfraint 2024 © Shenzhen AIM Magnet Electric Co, Ltd   -Polisi preifatrwydd

emailgoToTop
×

Ymchwiliad Ar-lein