Cyfeiriad Magnetig

Cartref >  Galluoedd >  Cyfeiriad Magnetig

Cyfeiriad Magnetig

Amser: Rhag 05, 2023Ymweliadau: 1

Magnet Magnetization

Mae magnetau yn rhan annatod o dechnoleg fodern ac maent yn chwarae rhan allweddol mewn amrywiaeth o gymwysiadau. Yn eu plith, magnetau neodymiwm haearn boron (NdFeB) yn enwog am eu priodweddau magnetig cryf. Fodd bynnag, mae perfformiad magnetau NdFeB yn dibynnu ar y cyfeiriad magnetization, sy'n ffactor hanfodol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio beth yw cyfeiriad magnetization a'i effaith ar magnetau NdFeB.

 

Beth yw cyfeiriad magnetization?

Mae cyfeiriad magnetization, a elwir hefyd yn gyfeiriadedd magnetization neu gyfeiriadedd magnetig, yn cyfeirio at y cyfeiriad y mae maes magnetig yn cael ei gymhwyso i fagnet yn ystod ei weithgynhyrchu neu ei ddefnyddio. Yn benodol, mae'n pennu aliniad yr eiliadau magnetig microsgopig o fewn y magnet pan gymhwysir maes magnetig allanol. Mae'r cyfeiriad hwn yn pennu perfformiad y magnet.

1

Pam mae cyfeiriad magnetization yn bwysig?

Mae gan y cyfeiriad magnetization ddylanwad sylweddol ar berfformiad magnetau NdFeB, gan gynnwys y cynnyrch ynni magnetig, anwythiad magnetig gweddilliol, a gorfodaeth. Gall dewis y cyfeiriad magnetization cywir wneud y mwyaf o berfformiad magnet, tra gall dewis anghywir arwain at lai o berfformiad.

Cyfarwyddiadau Magnetization Nodweddiadol

Mae magnetau NdFeB fel arfer dri chyfeiriad magnetization cyffredin:

 

Magnetization echelinol:Mae hyn yn golygu cymhwyso'r maes magnetig ar hyd ycyfeiriad echelinol magnet. Defnyddir magnetization echelinol yn aml wrth gynhyrchusilindrogneuannularMagnetau. Gall gynhyrchu cynnyrch ynni magnetig uchel a mewnsefydlu magnetig gweddilliol, gan ei gwneud yn addas ar gyfer nifer o geisiadau, megis moduron a generaduron.

2

Cyfeiriad magnetization diametrig:Mae cyfeiriad magnetization diametrig yn cyfeirio at y cyfeiriadedd magnetization lle mae'r maes magnetig yn rhedeg perpendicwlar i diamedr magnet silindrog, gyda pholion Gogledd a De ar ochrau gyferbyn. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn cymwysiadau sy'n gofyn am faes magnetig rheiddiol.

3

Radial Magnetization:Mae magnetization Radial yn golygu cymhwyso'r maes magnetig o ganol y magnet allanol, perpendicwlar i'r cyfeiriad echelinol. Fe'i defnyddir yn gyffredin wrth gynhyrchuMagnetau siâp disg neu siâp cylch. Mae'r dull hwn fel arfer yn cael ei ddefnyddio mewn cymwysiadau arbennig fel dyfeisiau meddygol a rhai synwyryddion.

4

Dewis y Cyfeiriad Magnetization cywir

Dewis y cyfeiriad magnetization cywir yn hanfodol ar gyfer cais penodol. Mae peirianwyr fel arfer yn pennu'r cyfeiriad magnetization yn seiliedig ar ofynion y cais penodol i wneud y gorau o berfformiad. Wrth weithgynhyrchu a defnyddio magnetau NdFeB, rhaid ystyried y ffactorau canlynol:

Mae'r paramedrau perfformiad magnetig a ddymunir, megis cynnyrch ynni magnetig, ymsefydlu magnetig gweddilliol, a gorfodaeth.
Siâp geometrig y magnet.
Y cymwysiadau penodol y bydd y magnet yn cael eu defnyddio ar eu cyfer, megis moduron, synwyryddion, neu ddyfeisiau meddygol.

 

PREV :Dim

NESAF:Dim

Gadewch neges

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni

Cysylltu â ni
CEFNOGAETH GAN

Hawlfraint 2024 © Shenzhen AIM Magnet Electric Co, Ltd   -Polisi preifatrwydd

emailgoToTop
×

Ymchwiliad Ar-lein